રાજુલામાં 3 નવી ST બસોનું ધારાસભ્યના હસ્તે લોકાર્પણSource link

Previous articleAI rules ‘cannot be bargained’, EU’s Breton says after OpenAI CEO threat – Reuters News Agency
Next articleવટવાના રામકથા મેદાનમાં પહોચ્યા હતા બાબા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here